تبلیغات اینترنتیclose
چند خط نوشته
چند خط نوشته
قالب وبلاگ

گندم ها دسته دسته بر دوش هم نشسته و جابجا گنبد های زرد رنگ ساخته بودند

که به آنها خرمن میگفتند

هنوز بعضی از زمین ها درو نشده بودوگندم های خشک وشکننده بر روی هم ریخته بودنند

وگاهی حیوانی به داحل زمین ها رفته وگندم ها را با زمین یکی کپرده بود

به طوری که قابل برداشت نبود

میوه ها بر درختها مانده واز بی آبی پیر شده بودنند

در زیر بعضی از درختها فرشی قرمز از آلوجه وزرد آلو پهن بود که قابل استفاده نبود

قنات خشک وکم آب به انداز شیر سماوری جریان داشت

ودر حوضچه یا بهتر بگویم چاله ای می لغزید

مردم ظرف های خود را در آن می شستند واز این آب به احشام می دادند

و گاه خود می خوردند

طرف های عصر ناگاه بادی وزید و ابری سیاه در اسمان نمایان شد

وپس از آن چند رعد و برق وحشت ناک زد بطوری که گویی کوه از جا کنده می شد

همه ی موجودات به ترس و  وحشت افتادنند گویی سقف آسمان شکاف برداشت

و باران  و باران که نه سیل از آسمان باریدن گرفت

ظرف مدت کوتاهی آب همه جا را گرفتهر چه به شب نزدیکتر می شدیم

بر شدت بارش افزوده می شد

سقف گاه گلی خانه ها استخر آب بود

شدت باران به حدی بود که اهالی وحشت کرده خانه های نزدیک استخر ورود خانه را

تخلیه کرده به قلعه که در بلندی وافع بود پناه آوردند

باران امان همه را بریده بود

نیمه های شب صدای مهیب سیل به گوش می رسید که چون اژدهای سیاه

هفت سر دهان باز کرده وبه قدری خورده بود که رود خانه گنجایش آن را نداشت

ولحظه لحظه به عرض خو د می افزود تا شاید سیل را در خود جای دهد

ولی چگونه

سنگهای بزرگ و کو چک به حان یکدیگر افتاده و عنان از کف داده ناخود آگاه

در مسیر رود خانه باغ ها را ویران می کردند درختان تنومند را از جای می کندند

وآغل گوسفندان را به داخل آب می انداختند و تخت انگور بر روی آب روان بود

ده از دو طرف در تهاجم سیل قرار گرفته بود

وبیم آن میرفت که سیل وارد خانه ها شود همه دست به دعا ونیایش بر داشته بودند

پس از ساعتی رود خانه آرامتر شد اما عرض پنج متری آن پنجاه تا هفتاد متر شده بود

بسیاری از باغات مهر آباد طعمه سیل شده بود

تمام دشت مهر آباد پر از درختان شکسته واحشام مرده بودوچه بسیار خانه را که

سیل در مسیر خود ویران کرده بود وهنوز پس از گذشت سالها ما از آن واقعه به تلخی

یاد می کنیم و داندان به لب می گزیم که عجب سیلی بود سال سیلی

  سال سیلی سال 1333 (روستای شیرازان)

[ سه شنبه 16 خرداد 1391 ] [ 22:29 ] [ سید احسان طبا طبایی ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

آرشيو مطالب
امکانات وب
امکانات وب
امکانات وب
امکانات وب
امکانات وب